Pientalohankkeissa arkkitehti- ja pääsuunnittelun hinta muodostuu suurilta osin arkkitehdista riippumattomista seikoista.

Tämän vuoksi teen töitä tuntiveloitteisesti.

Tuntiveloitus: 85€ / h + ALV. = 105€ / h

Pääsuunnittelijana toimiminen: 500€ + ALV. Sekä siihen käytettävät tunnit, samalla tuntiveloituksella.

Lisäksi:
Kopiokulut
Kilometrikorvaukset
Arkisto- ja karttamaksut.

Pientalon ARK suunnittelukustannukset vaihtelevat. Yleensä pientalon lupakuvat ja pääsuunnittelu maksavat noin 8000€ + ALV / kohde.

Teen myös laaja-alaisesti työpiirustuksia tarpeen vaatiessa.
Tällaisia ovat esimerkiksi: Portaan valmistuskuvat, Tukimuurit, kaiteet, harkkokuvat, elementtikaaviot sekä ikkuna- ja ovikaaviot.

Työpiirustusten määrä riippuu täysin hankkeesta. Yleensä pientalohankkeissa arkkitehdin työpiirustusten määrä on vähäinen.

Hankkeesta ja asiakkaasta riippuen olen tehnyt hankkeisiin myös kilpailutusta.