POTENTIAALI2000X2000Potentiaali on valtava. Pääkaupunkiseudun omakotitaloalueilla on jäljellä käyttämätöntä rakennusoikeutta jo osittain rakennetuilla tonteilla kolme miljoonaa neliömetriä. Tälle maavarannolle mahtuisi 40m2 kokoisia yksiöitä tai kaksioita yhteensä 75 000 kappaletta. Vuonna 2012 Helsingissä oli 76 500 yksiötä.

Kaavoittaminen on jo vuosikymmeniä ollut liian hidasta vastaamaan pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Puuttumatta kaavoituksen problematiikkaan voitaisiin asuntoja kuitenkin luoda merkittävästi nykyistä enemmän.

Tonttivarannon aktivoiminen täydennysrakentamiseen vaatii nykyistä houkuttelevampia keinoja. Tällaisia seikkoja ovat mm. helppous, nopeus, selkeys, design, taloudellisen riskin pienentäminen, taloudellisen voiton suurentaminen sekä omistajuuden säilyminen.

Tämä on yksi tulevaisuuden asuinmuodoista. Suomalaiset yleensä rakastavat tonttiaan, mutta kun kyseessä on näin suuri potentiaali jo promillenkin innostuminen tarkoittaa 75 uutta asuntoa.