TEEMAT2000X2000RAKENNUKSEN SUUNNITTELUA OHJAAVAT TEEMAT

Rakennuksen suunnittelua on siivittänyt vahva usko siihen, että pienemmillä neliöillä voidaan saavuttaa viihtyisämpää asuinympäristöä kuin tavanomaisella rakentamisella.

Sopiva koko. Tarkoituksena ei ole ollut suunnitella pienintä mahdollista asuntoa. Sen sijaan tarkoituksena on ollut optimoida tiloja nykyaikaiseen kaupunkimaiseen omakotitaloasumiseen karsimalla turhaa tilaa.

Rakennuksen ulkonäkö on syntynyt ideasta, jossa alkupisteenä on pelkistetty symbolinen omakotitalon muoto. Kattokulmaa on suurennettu, jotta saavutetaan suurempi sisätila räystäskorkeutta nostamatta. Lopuksi harjan korkein kohta on leikattu, jotta rakennuksen korkeus ei olisi liian suuri.

Katon muoto on uusi tulkinta vanhasta mansardikatosta. Pääty on voimakas ja helposti tunnistettavissa oleva, vaan ei kuitenkaan liian radikaali poikkeama suomalaisessa omakotitalomaisemassa.